ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - ZERÓWKA
rok szkolny 2007/2008


Prezentujemy ważniejsze wydarzenia,
w których brały udział dzieci z Oddziału Przedszkolnego
w roku szkolnym 2007/2008

Oto my i nasza pani Justyna Rutkowska.

data nazwa imprezy informacje
20 listopada 2007 Spotkanie z właścicielem i hodowcą psów

1-15 marca 2008 Konkurs Plastyczny
"Smoki i smoczyska"

21 kwietnia 2008 IV Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego
w Kowalewie Pomorskim

26 kwietnia 2008 Przegląd Poezji Dziecięcej pod hasłem
"Dbajmy o naszą Planetę" w Golubiu-Dobrzyniu

28 kwietnia 2008 Wycieczka do Ogrodu Zoobotanicznego
w Toruniu

5 maja 2008 Wycieczka do Szkoły Leśnej na Barbarce
- zajęcia terenowe

14 kwietnia 2008 VII Gminny Konkurs Plastyczny 6-latków
"Jestem młodym ekologiem, bo..."

10 czerwca 2008 Wycieczka do teatru BAJ POMORSKI