UCZNIOWIE SZKOŁY w roku szkolnym 2009/2010

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI
KLASA I


wychowawca: Danuta Płuciennik-Dębińska

początek strony
KLASA II


wychowawca: Ewa Putz

początek strony
KLASA III


wychowawca: Jadwiga Ciechacka

początek strony
KLASA IV


wychowawca: Izabella Masłowska

początek strony
KLASA V


wychowawca: Anna Kuźniar

początek strony
KLASA VI


wychowawca: Mikołaj Tuszyński

początek stronyfoto L. Mirecki