UCZNIOWIE SZKOŁY w roku szkolnym 2008/2009

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI
KLASA I


wychowawca: Ewa Putz

początek strony
KLASA II


wychowawca: Jadwiga Ciechacka

początek strony<
KLASA III


wychowawca: Danuta Płuciennik-Dębińska

początek strony<
KLASA IV


wychowawca: Anna Kuźniar

początek strony<
KLASA V


wychowawca: Mikołaj Tuszyński

początek strony<
KLASA VI


wychowawca: Izabella Masłowska

początek strony