UCZNIOWIE SZKO£Y w roku szkolnym 2007/2008

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI

KLASA I


wychowawca: Jadwiga Ciechacka

powrót
KLASA II


wychowawca: Danuta P³uciennik-Dêbiñska

powrót
KLASA III


wychowawca: Ewa Putz

powrót
KLASA IV


wychowawca: Halina Dunajska

powrót
KLASA V


wychowawca: Izabella Mas³owska

powrót
KLASA VI


wychowawca: Anna Ku¼niar

powrót