ŚWIETLICA SZKOLNA
Opiekun świetlicy mgr Kinga Szczepanowska

Zajęcia świetlicowe odbywają się od poniedziałku do piątku.

poniedziałek wtorek środę czwartek piątek
7.15-8.00 7.15-8.45 7.15-8.45 7.15-8.00 7.15-8.00
11.50-13.50 12.45-13.45 11.50-13.45 11.50-13.45 10.50-13.45

Adresatami zajęć są dzieci z klas 0-VI oczekujące na lekcje, odwóz lub zajęcia dodatkowe.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, stworzenie warunków do nauki własnej, zabawy i rekreacji.

Udział w zajęciach świetlicy pozwala dzieciom rozwijać ich zainteresowania, nawiązywać relacje koleżeńskie, przygotować się do zajęć, odpocząć po zajęciach i twórczo spędzić czas wolny. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnych deklaracji wypełnionych przez rodziców lub prawnych opiekunów.

początek strony