ORGANY SZKOŁY

DYREKTOR RADA PEDAGOGICZNA RADA RODZICÓW SAMORZĄD UCZNIOWSKIDyrektorem Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące jest Danuta Drożdża.nauczanie przedszkolne Justyna Rutkowska
edukacja wczesnoszkolna Jadwiga Ciechacka
Danuta Płuciennik-Dębińska
Ewa Putz-Misztal
język polski Anna Kuźniar
język angielski Iwona Zduniak
matematyka
informatyka
Izabella Masłowska
historia Danuta Drożdża
przyroda Krzysztof Dębiński
Danuta Drożdża
muzyka
Iwona Zduniak
religia Krzysztof Dębiński
Mirosława Rogowska
plastyka Danuta Płuciennik-Dębińska
technika Izabella Masłowska
wychowanie fizyczne Mikołaj Tuszyński
biblioteka szkolna Grażyna Bruchlej
pedagog szkolny Kinga Szczepanowska

powrótprzewodnicząca Rady Rodziców Alina Mełnicka
zastępca Jolanta Piątek
skarbnik Marlena Sypek
sekretarz J. Regulska
członek A. Synarska
członek B. Rabant
członek D. Trawińskaopiekun
Samorządu Uczniowskiego
Izabella Masłowska i Iwona Zduniak
przewodnicząca Weronika Drozdowska
klasa VI
zastępca Kacper Lewandowski
klasa IV
rzecznik praw ucznia Dorota Kilanowska
klasa VI
skarbnik Agata Wojciechowska
klasa V

powrót